Důležitá upozornění

Podmínky pro vstup na soutěž

Článek vydán 20. 05. 2021 – Informace svazu – zhlédnutí: 781

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad nařizuje s účinností ode dne 24. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání toto mimořádné opatření:

citace z opatření …

18. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
    – od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
    – od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
    – od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.


Dále mimořádné opatření povoluje přítomnost diváků na soutěži, a to tak, že maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 500 osob, s tím, že se všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené výše.

2021 IFBB DIAMOND CUP and IFBB ELITE CZECHIA-PRO – OSTRAVA, CZECH REPUBLIC

18. – 20. 6. 2021

18. 6. 2021 registrace závodníků

14:00-18:00 – Oficiální registrace a vážení závodníků v BEST WESTERN Hotel VISTA