Propozice

CZECHA-PRO 2021

Propozice – 5. ročníku

IFBB ELITE CZECHIA-PRO 

IFBB DIAMOND CUP OSTRAVA

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel:

R.M.S. Sport z pověření IFBB

U Fortny 49/10, 746 01, Opava

mob : +420 777 776262

e-mail: stanislav.pesat@czechia-pro.cz

www.czechia-pro.cz

Datum konání:

19. ČERVNA 2021

Místo konání:

Kino LUNA OSTRAVA

Přihlášky:

ČEŠTÍ ZÁVODNÍCI

Přihlášky na soutěž zasílejte do 12. června 2021 elektronicky prostřednictvím webových stránek SKFČR, které budou dostupné na adrese www.skfcr.cz/prihlasky. NEZASÍLAT POŠTOU.

Spolu s přihláškou zasílejte svou hudbu na volnou sestavu ve formátu MP3. Je nutné vyplnit všechny kolonky uvedené v přihlášce.

UPOZORNĚNÍ – každý soutěžící musí projít kompletním zapsáním a zaregistrováním u stolu registrace. Pokud nebude řádně zapsán, nebude moci soutěžit.

ČÍSLA PRO SOUTĚŽÍCÍ – vydávají se až v den soutěže u stolu vedoucích závodníků v zákulisí. Vyzvednutí je na zodpovědnosti soutěžícího.

Ubytování:

Hotel Best Western Hotel Vista www.hotelvista.cz 

LowCost Hotel Ostrava www.low-cost-hotelostrava.cz

Clarion Congress Hotel www.clarioncongresshotelostrava.cz

Hotel Puls www.arena-vitkovice.cz

Všichni účastníci, závodníci a závodnice, doprovod a rozhodčí se účastní na své náklady.

Informace:

po – ne – 8.00 – 20.00 hodin na tel: 777 776262, e-mail stanislav.pesat@czechia-pro.cz

www:czechia-pro.cz

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Pravidla:

Soutěží se podle pravidel IFBB a soutěžního řádu IFBB

Podmínky účasti:

Registrace-vážení bude probíhat v Best Western hotel Vista, v pátek 18 června 2021, od 14:00 do 18:00 hod.
Registrace soutěžícího proběhne pouze v případě, že má řádně podanou a potvrzenou přihlášku.

Konečné rozhodnutí o účasti sportovce je na IFBB.
Všichni soutěžící musí mít průkaz totožnosti a Mezinárodní průkaz IFBB na rok 2021.
Soutěžící dle pravidel IFBB si musí zakoupit Mezinárodní průkaz IFBB (International Card IFBB) za € 30. Zakoupení je jednorázové a platí na všechny mezinárodní soutěže 2021.
Hudba na volnou sestavu musí být poslána ve formátu MP3 s přihláškou. CD nebudou přijaty.
Používání vulgárních a urážlivých výrazů je přísně zakázáno.
Všichni soutěžící musí při prezentaci předložit ke kontrole soutěžní úbor, ženy předloží i boty. Soutěžní úbor a nátěr pokožky musí být v souladu s pravidly IFBB.
Jakýkoli nátěr, který lze setřít není povolen.
Při registraci obdržíte označení pro vstup do prostor soutěže.

Trenéři si na registraci zakoupí označení pro vstup do prostor soutěže za 500,- Kč ( 20 Euro )

Startovné

Registrační poplatek pro sportovce ke vstupu do této soutěže je následující:
EUR 200 € – pro všechny kategorie
EUR 100 € – pro všechny juniorské kategorie a veterány
EUR 50 € – pro dorostenecké kategorie (16 – 19 let)
Registrační poplatek je třeba zaplatit předem prostřednictvím kreditní / debetní karty nebo přes
PayPal na účet IFBB na webové stránce http://www.ifbb.com/competition-registration/.

Přesný postup bude uveden v systému přihlášení přes web SKFČR. Přineste kopii o provedené platbě na registraci.
Při platbě na místě při registraci v Ostravě dne 18. června 2021 bude navíc příplatek EUR € 100 u dospělých a EUR € 50 u dorostu a juniorů.
Pokud sportovec chce závodit v další kategorii (jako master nebo jun) musí zaplatit registrační poplatek za další kategorii EUR € 50.

Rozhodčí:

Čeští IFBB mezinárodní rozhodčí musí být v přihlášce zaslané národní federací, podle pravidel IFBB.

Všichni mezinárodní rozhodčí musí přinést svůj platný průkaz mezinárodního rozhodčího do Ostravy.
Rozhodčí musí mít uhrazen poplatek na rok 2021 ve výši EUR 50 €. Tento poplatek může být také uhrazen na soutěži v Ostravě na poradě rozhodčích.

Kategorie:

MUŽI

KULTURISTIKA DOROSTENCI 16-18 let – 1 kategorie

KULTURISTIKA JUNIOŘI 16-23 let – 1 kategorie

KULTURISTIKA MUŹI MASTERS nad 40 – 1 kategorie

KULTURISTIKA MUŹI:

do 75 kg

do 80 kg

do 90 kg

do 100 kg

nad 100 kg

IFBB ELITE Pro Card pro dva nejlepší v absolutním pořadí

KLASICKÁ KULTURISTIKA JUNIOŘI 16-23 let* – 1 kategorie

KLASICKÁ KULTURISTIKA MASTERS nad 40* – 1 kategorie

KLASICKÁ KULTURISTIKA MUŽI*

do 175 cm

do 180 cm

nad 180 cm

IFBB ELITE Pro Card pro dva nejlepší v absolutním pořadí

DOROSTENCI PHYSIQUE 16-19 let – 1 kategorie

JUNIOŘI PHYSIQUE 16-23 let:

do 175 cm

nad 175 cm

MUŹI MASTERS PHYSIQUE nad 40 let – 1 kategorie

MUŽI PHYSIQUE:

do 173 cm

do 176 cm

do 179 cm

do 182 cm

nad 182 cm

IFBB ELITE Pro Card pro dva nejlepší v absolutním pořadí

MUŽI CLASSIC PHYSIQUE – 1 kategorie

IFBB ELITE Pro Card pro vítěze 

MUŽI MUSCULAR PHYSIQUE 1 kategorie

IFBB ELITE Pro Card pro vítěze

ŽENY

MASTERS BODYFITNESS nad 35 let– 1 kategorie

ŽENY BODYFITNESS:

do 163 cm

nad 163 cm

IFBB ELITE Pro Card pro vítěze

DOROSTENKY BIKINY-FITNESS 16 – 19 let

JUNIORKY BIKINI-FITNESS 16 – 23 let

MASTERS BIKINI-FITNESS nad 35 let – 1 kategorie

BIKINI-FITNESS:

do 158 cm

do 162 cm

do 166 cm

do 169 cm

do 172 cm

nad 172 cm

IFBB ELITE Pro Card pro dvě nejlepší v absolutním pořadí

WELNESS FITNESS – 1 kategorie

IFBB ELITE Pro Card pro vítěze

ŽENY PHYSIQUE 1 kategorie

IFBB ELITE Pro Card pro vítěze

Důležitá poznámka:

Pokud bude v kategorii méně než 6 závodníků, bude kategorie dle možnosti sloučená.

C. ČINOVNÍCI SOUTĚŽE:

Promotéři soutěže: Stanislav PEŠÁT, Jan KUBÍK

Generální tajemník: Jiří PRUDIL

Vedoucí organizační komise: Martin Šrubař

Vedoucí závodníků: Petr POSPÍŠIL, Roman KUČA

Lékař:

Konferenciér: Tomáš VZOREK

D. ČASOVÝ POŘAD:

Pátek 18. červen 2021

14,00 – 18,00 hodin prezentace – vážení soutěžících v BW hotel VISTA

18,00 – porada vedoucích výprav, trenérů a rozhodčích v BW hotel Vista

18.00 – prezentace profesionálních soutěžících IFBB ELITE PRO

Sobota 019. červen 2021

09.00 hodin – semifinále a finále v Kině LUNA, podrobný rozvrh bude zveřejněn na prezentaci

E.RŮZNÉ

Barva – úprava pokožky:

Nátěr pokožky musí být v souladu s pravidly IFBB. Jakýkoli nátěr, který lze setřít není povolen.

Kontrola bude prováděna před vstupem na pódium a závodník, kterému půjde barva setřít, bude vrácen k utření nepovolené barvy.

Při soutěži bude provádět nástřik barvy PRO TAN.

Vstup:

Se závodníky bude povolen vstup do zákulisí pouze trenérům, kteří si u pořadatele zakoupí

ZELENOU kartu ve výši 500 kč.

Vstupenky:

Zájemci o vstupenky si je mohou zakoupit na https://czechia-pro.cz/navstevnici/vstupenky/

Absolutní vítěz:

Bude určen porovnáním vítězů jednotlivých kategorií mužů, resp. žen rozhodčími

Upozornění:

Za odložené věci v prostorách soutěží pořadatel neručí !!!