Important Notice

Podmínky pro vstup na soutěž

Článek vydán 20. 05. 2021 – Informace svazu – zhlédnutí: 781

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad nařizuje s účinností ode dne 24. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání toto mimořádné opatření:

citace z opatření …

18. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
    – od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
    – od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
    – od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.


Dále mimořádné opatření povoluje přítomnost diváků na soutěži, a to tak, že maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 500 osob, s tím, že se všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené výše.

 

Pátek 18. Červen 2021

14:00-18:00 – Oficiální Registrace sportovců ( vážení ) – Best Western Hotel Vista

2021 IFBB ELITE CZECHIA-PRO, IFBB DIAMOND CUP – OSTRAVA, CZECH REPUBLIC

Sobota 19. Června 2021

LIST OF NOMINATED COMPETITORS

YOUNGSTER WOMEN´S BIKINY-FITNESS 16 -18 YEARS – OPEN 

JUNIOR WOMEN’S BIKINI-FITNESS OPEN 16 – 23 YEARS – OPEN

WOMEN’S BIKINI-FITNESS UP TO 158 CM

WOMEN’S BIKINI-FITNESS UP TO 160 CM

WOMEN’S BIKINI-FITNESS UP TO 162 CM

WOMEN’S BIKINI-FITNESS UP TO 164 CM

WOMEN’S BIKINI-FITNESS UP TO 166 CM

WOMEN’S BIKINI-FITNESS UP TO 169 CM

WOMEN’S BIKINI-FITNESS OVER 172 CM

MASTER WOMEN’S BIKINI-FITNESS 35 YEARS & OVER – OPEN

IFBB Elite Pro Card TWO for the overall winner

WOMEN’S BODYFITNESS UP TO 163 CM

WOMEN’S BODYFITNESS UP OVER 168 CM

IFBB Elite Pro Card TWO for the overall winner

MASTER WOMEN’S BODYFITNESS 35 YEARS & OVER – OPEN

IFBB Elite Pro Card ONE for the overall winner

WOMEN’S PHYSIQUE – OPEN

IFBB Elite Pro Card ONE for the overall winner

WOMEN’S WELLNESS FITNESS OPEN

IFBB Elite Pro Card ONE for the overall winner

JUNIOR MEN’S CLASSIC BODYBUILDING 16 – 23 YEARS – OPEN

MEN’S CLASSIC BODYBUILDING UP TO 175 CM

MEN’S CLASSIC BODYBUILDING UP TO 180 CM

MEN’S CLASSIC BODYBUILDING OVER 180 CM

MASTER MEN’S CLASSIC BODYBUILDING – OPEN

IFBB Elite Pro Card TWO for the overall winner

YOUNGSTER BODYBUILDING 16-18 YEARS – OPEN 

JUNIOR MEN’S BODYBUILDING  OPEN 16 – 23 YEARS 

MEN’S BODYBUILDING UP TO 75 KG

MEN’S BODYBUILDING UP TO 80 KG

MEN’S BODYBUILDING UP TO 90 KG

MEN’S BODYBUILDING UP TO 100 KG

MEN’S BODYBUILDING OVER 100 KG 

IFBB Elite Pro Card TWO for the overall winner

MASTER MEN’S BODYBUILDING OPEN 

IFBB Elite Pro Card ONE for the overall winner

YOUNGSTER JUNIOR MEN’S PHYSIQUE OPEN 16 – 23 YEARS 

JUNIOR MEN’S PHYSIQUE OPEN 16 – 23 YEARS  

MEN’S PHYSIQUE UP TO 173 CM

MEN’S PHYSIQUE UP TO 176 CM

MEN’S PHYSIQUE UP TO 179 CM

MEN’S PHYSIQUE UP TO 182 CM

MEN’S PHYSIQUE OVER 182 CM

MASTER MEN’S PHYSIQUE OVER 40 YEARS – OPEN

IFBB Elite Pro Card TWO for the overall winner

MUSCULAR MEN’S PHYSIQUE  – OPEN 

IFBB Elite Pro Card ONE for the overall winner

MEN‘S CLASSIC PHYSIQUE OPEN

IFBB Elite Pro Card ONE for the overall winner

 

 

COUNTRIES: COMPETITORS